Betalingsbetingelser

Business to business Netto pr. 20 dager hvis ikke annet er avtalt. Ved for sen betaling beregnes 12% rente fra forfallsdato.. Forbrukerkjøp Forskudsbetaling.
Varene(e) er Premiere Produkters eiendom inntil varen(e) er betalt i sin helhet

Product is added in the basket